The PhD Alumni

Body

List of Graduates 2022

Regst. No.   Name   Supervisor   Present Status
PH13003 Deepak Singh Kathyat Sanjeev Kumar
PH13006 Rakesh Sharma Kavita Dorai
PH13016 Venu Mehta Ramandeep S. Johal
PH14053 Shelender Kumar Ananth Venkatesan
PH14054 Ritesh Kumar Goutam Sheet
PH18057 Manpreet Kaur Mandip Singh
PH14011 Arnob Mukherjee Sanjeev Kumar
List of Graduates 2021

Regst. No.   Name   Supervisor   Present Status
PH12129 Chandan Kumar Arvind
PH14041 Avinash Singh Harvinder Kaur Jassal
PH14042 Amit Yogesh Singh Post-doctoral Fellow - University of Utah, USA
PH15012 Suman Kamboj Goutam Sheet
PH15036 Ashish Kumar Meena Jasjeet Singh Bagla Post-doctoral Fellow - Ben-Gurion University, Israel
PH16051 Manvendra Pratap Rajvanshi Jasjeet Singh Bagla Post-doctoral Fellow - Ahmedabad University, India
PH13010 Jaskaran Singh Yogesh Singh
List of Graduates 2020

Regst. No.   Name   Supervisor   Present Status
PH11097 Swagatam Nayak Sanjeev Kumar
PH12114 Varinder Singh Ramandeep Johal
PH13002 Sandeep Kumar Rana Jasjeet Singh Bagla Working as a data analytics expert at
ARP Investments, India
PH13017 Nisha Gupta Abhishek Chaudhuri
PH13018 Shubhendu Shekhar Dipanjan Chakraborty
PH14006 Anzar Ali Yogesh Singh Post-doctoral Fellow - Institute for Basic Science,
Center for Integrated Nanostructure Physics, South Korea
PH14012 Shekhar Das Goutam Sheet
PH14015 Sudhanshu Shekhar Chaurasia Sudeshna Sinha Post-doctoral Fellow - IIT Bombay, India
PH14021 Anshu Sirohi Goutam Sheet
PH14036 Ankit Singh Jasjeet Singh Bagla Post-doctoral Fellow - Korea Institute of Advanced Studies,
Seoul, South Korea
List of Graduates 2019

Regst. No.   Name   Supervisor   Present Status
PH11095 Satnam Singh Kavita Dorai
PH12145 Amandeep Singh Kavita Dorai and Arvind
PH14007 Mohammad Aslam Goutam Sheet
PH11092 Rajneesh Kumar Rajeev Kapri
PH12118 Archana Kumari Sangwan Harvinder Kaur Jassal
PH13009 Ashwini Balodhi Yogesh Singh
PH14032 Chandrakala Meena Sudeshna Sinha DST Inspire Faculty - NCL, Pune, India
PH15021 Pranay Deep Rungta Sudeshna Sinha Data Scientist at ExxonMobil


If you think someone is missing/or the entry should be updated, please contact the Head of the Department (E-Mail: headphysics[at]iisermohali.ac.in)