Students (PhD and MS)

PhD students

Reg. No. Registration ID Name PI
1 PH11085 Ashwani Bhardwaj Dr. Kavita Babu
2 PH12103 Manisha Wadhwa Prof. Anand Bachhawat
3 PH12110 G.V.R. Krishna Prasad Dr. Arunika M
4 PH12123 Prince Tiwari Prof. P Guptasarma
5 PH12128 Aastha Sindhwani Dr. Mahak Sharma
6 PH12142 Nagesh kadam Dr. Kavita Babu
7 PH12146 Simran Kaur Dr. Rajesh Ramachandran
8 PH13005 Shalini Dr. Ram Yadav
9 PH13026 Dhaneshwar Kumar Dr. Rachna Chaba
10 PH13030 Bhishem Prof. P Guptasarma
11 PH13038 Arashdeep Singh Dr. Kuljeet Sandhu
12 PH13039 Jayati Gera Dr. Sudip Mandal
13 PH14005 Deepinder Kaur Dr. Arunika M
14 PH14008 Richa Singh Dr. Manjari Jain
15 PH14010 Nidhi Kundu Dr. Kausik C
16 PH14046 Vinica Dhar Dr. Arunika M
17 PH14059 Neetika Ahlawat Dr. N.G Prasad
18 PH14066 Garima Prazapati Dr. Rhitoban Ray C
19 PH14068 Komal Maggu Dr. N.G Prasad
20 PH15008 Sushmit Ghosh Dr. Lolitika Mandal
21 PH15029 Parvathy Ramesh Dr. Lolitika Mandal
22 PH15043 Aishwarya Agarwal Dr. Samrat M
23 PH15046 Anuradha Singh Dr. Kavita Babu
24 PH15061 Tejinder Singh Chechi Dr. N.G Prasad
25 PH08014 Nidhi Sharma Dey Dr. Lolitika Mandal
26 PH10041 Avinash Chandel Prof. Anand Bachhawat
27 PH10042 Barkha Khilwani Dr. Kausik C
28 PH10051 Satish Kumar Tiwari Dr. Lolitika Mandal
29 PH10056 Swati Dr. Sudip Mandal
30 PH10057 Toshniwal Ashish G. Dr. Sudip Mandal
31 PH10065 Nitin Kishor Prof. P Guptasarma
32 PH10067 Prabhat Kumar Mahato Dr. Samarjit B
33 PH10068 Saikat Ghosh Dr. Lolitika Mandal
34 PH10070 Saurabh Pandey Dr. Samarjit B
35 PH10071 Shruti Thapliyal Dr. Kavita Babu
36 PH11086 Divya Khatter Dr. Mahak Sharma
37 PH11093 Ravinder Gulia Dr. Samarjit B
38 PH11099 Pallavi Sharma Dr. Kavita Babu
39 PH12101 Shiv Kumar Sharma Dr. Lolitika Mandal
40 PH12102 Shivani Bhatia Dr. Ram Yadav
41 PH12104 Pallavi Prof. P Guptasarma
42 PH12106 Bhupinder Singh Dr. Rachna Chaba
43 PH12107 Rivi Verma Dr. Shashi Bhushan Pandit
44 PH12108 Preeti Choudhary Dr. Shashi Bhushan Pandit
45 PH12111 Soumitra Mitra Dr. Rajesh Ramachandran
46 PH12112 Prashant A. Pandit Dr. SK Mishra
47 PH12115 Devashish Dwivedi Dr. Mahak Sharma
48 PH12116 Mohammad Anwar Khursheed Dr. Rajesh Ramachandran
49 PH12117 Poonam Dr. SK Mishra
50 PH12125 Syed Zeeshan Al Dr. N.G Prasad
51 PH12126 Shashank Agrawal Dr. Rachna Chaba
52 PH12127 Rohan Sharma Dr. Samarjit B
53 PH12138 Harleen Kaur Dr. Lolitika Mandal
54 PH12140 Prince Saini Dr. Ram Yadav
55 PH12149 Aakanksha Gulati Dr. Arunika M
56 PH13021 Karishma Bhasne Dr. Samrat M
57 PH13023 Kanchan Jaswal Dr. Rachna Chaba
58 PH13025 Manpreet Kaur Dr. Sharvan Sehrawat
59 PH13037 K Kiran Kumar Dr. SK Mishra
60 PH13043 Muskan Bhatia Prof. Anand Bachhawat
61 PH14003 Alok Tiwary Dr. Rhitoban Ray C
62 PH14004 Namrata Ramsakha Dr. Samarjit B
63 PH14010 Sonal Yadav Dr. Ram Yadav
64 PH14026 Vina Tikiyani Dr. Kavita Babu
65 PH14034 Aparajita Dr. N.G Prasad
66 PH14037 Meenakshi Bagadia Dr. Kuljeet Sandhu
67 PH14051 Shambhu Yadav Prof. Anand Bachhawat
68 PH14056 Aditya Kanwal Dr. Lolitika Mandal
69 PH14064 Shivangi Gupta Dr. Rajesh Ramachandran
70 PH14069 Garima Arya Dr. Rachna Chaba
71 PH15011 Keerthivasan R C Dr.Kuljeet Sandhu
72 PH15013 Prerna Budakoti Dr. Sudip Mandal
73 PH15019 Harish Kumar Dr. Ram Yadav
74 PH15026 Anish Kumar Mondal Dr. Kausik C
75 PH15032 Yambem Soniya Devi Dr.Manjari Jain
76 PH15033 Prachi Ojha Dr. Samarjit B
77 PH15040 Manisha Gupta Dr. Rhitoban Ray C
78 PH15045 Renuka Agarwal Dr. Rhitoban Ray C
79 PH15056 Santosh Kumar Behera Dr. Shashi Bhushan Pandit
80 PH15064 Sonam Chorol Dr. Manjari Jain
81 PH16004 Sayanta Mahapatra Dr. Samrat M
82 PH16014 Yachna Jain Dr. Kuljeet Sandhu
83 PH16027 Anshul Dr. Ram Yadav
84 PH16030 Rakesh P Dr. SK Mishra
85 PH16038 Samant Manas Arun Dr. N.G Prasad
86 PH16054 Mansi Chaudhary Dr.Rajesh Ramachandran
87 PH16060 Babita Dr. Rhitoban Ray C
88 PH16063 Sharddha Gandhi Dr. Kausik C
89 PH16068 Palvinder Singh Dr. Ram Yadav
90 PH16071 Neeladrita Kundu Dr. Rachna Chaba
91 PH16072 Pratima Verma Dr. Kausik C
92 PH16073 Saurabh Thapliyal Dr. Kavita Babu
93 PH16077 Ruchika Choudhary Dr. N.G Prasad
94 PH16078 Amandeep Kaur Dr. Lolitika Mandal
95 PH16082 Roman Sarkar Dr. Sharvan Sehrawat
96 PH16083 Arpita Sharma Dr. Arunika M
97 PH16085 Arpita Mrigwani Prof. P Guptasarma

Integrated PhD students

Reg. No. Registration ID Name PI
1 MP14006 Rohit Kapila Dr. N.G Prasad
2 MP14007 Uddyalok Dr. N.G Prasad
3 MP14022 Gunjan Chauhan Dr. Sudip Mandal
4 MP12003 Adaysa Nayak Dr. Lolitika Mandal
5 MP14018 Sramona Kar Dr. Sharvan Sehrawat
6 MP12002 Rituraj Marwaha Dr. Mahak Sharma
7 MP12004 Poulami Choudhuri Dr. SK Mishra
8 MP14001 Gurkaran Singh Prof. P Guptasarma
9 MP14021 Prarthana Saraswat Prof Anand Bachhawat
10 MP14023 Sriharsha Prof Anand Bachhawat